Teori

$\sqrt{a}

a^{1/2}$= Kvadratroten ur ett tal eller uttryck kan skrivas om som en potens med exponenten 1/2, t.ex. 6=61/2. \sqrt 6=6^{1/2}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}