Regel

Logaritmen av en kvot

Logaritmen av en kvot kan skrivas om som differensen mellan logaritmerna av täljaren och nämnaren.

ln(ab)=ln(a)ln(b)\ln\left(\dfrac{a}{b}\right)=\ln(a) - \ln(b)

Detta kan visas med hjälp av logaritmsamband samt potenslagen för division.

ln(73)\ln\left(\dfrac{7}{3}\right)
ln(eln(7)eln(3))\ln\left(\dfrac{e^{\ln(7)}}{e^{\ln(3)}}\right)
ln(eln(7)ln(3))\ln\left(e^{\ln(7)-\ln(3)}\right)
ln(7)ln(3)\ln(7)-\ln(3)

Regeln gäller för endast för positiva aa och b.b.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}