Teori

a=eln(a)a = e^{\ln(a)}

Uttrycket eln(a)e^{\ln(a)} kan förenklas till a,a, men detta gäller även åt andra hållet. Ett tal kan alltså skrivas som ee upphöjt till en naturlig logaritm, t.ex. 5=eln(5). {\color{#0000FF}{5}}=e^{\ln({\color{#0000FF}{5}})}. Denna regel gäller för alla positiva tal a.a. Man kan säga att "ee upphöjt till" och "ln\ln" tar ut varandra.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}