Begrepp

Rationellt uttryck

Ett rationellt uttryck är ett bråk där både täljaren och nämnaren är polynom, som t.ex. x27x3+5x. \dfrac{x^2-7}{x^3+5x}. Ibland döps täljaren till p(x)p(x) och nämnaren till q(x).q(x). I det här exemplet är alltså p(x)=x27p(x) = x^2 -7 och q(x)=x3+5x.q(x) = x^3 + 5x. Rationella uttryck är, precis som alla bråk, odefinierade när nämnaren är 0.0. Därför får q(x)q(x) inte vara 0.0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}