Regel

Cosinusvärdet för en negativ vinkel

Cosinusvärdet för en negativ vinkel -v\text{-} v är lika med cosinusvärdet för den positiva vinkeln v.v.

cos(-v)=cos(v)\cos(\text{-} v)=\cos(v)

Om man t.ex. ritar in vinkeln -60\text{-} 60^\circ i enhetscirkeln vrids den lika långt som en 6060^\circ-vinkel, men åt andra hållet. Detta leder till att man får samma xx-värde som för 60.60^\circ.

Eftersom cosinusvärdet av en vinkel motsvarar xx-värdet betyder det att cos(-60)=cos(60). \cos(\text{-} 60 ^\circ)=\cos(60 ^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}