Regel

Bisektrissatsen

En bisektris genom en av vinklarna i en triangel kommer att dela motstående sida i två mindre delsträckor.

Bisektrissatsen rules 1.svg

Enligt bisektrissatsen är förhållandet mellan dessa mindre delsträckor samma som förhållandet mellan de andra sidorna i triangeln.

ab=cd\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}

Detta samband kan bevisas med hjälp av likformighet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}