Regel

Area av en kvadrat


En kvadrat med sidlängden ss har arean s2s^2. Formeln skrivs alltså A=s2A = s^2. Kvadraten kan tolkas som att den är uppbyggd av ett stort antal raka streck av längden ss. "Antalet" streck ges av höjden som också är ss. Multiplicerar vi får vi hur stor yta strecken täcker tillsammans.

Rules Area av kvadrat1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}