{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Area av en kvadrat

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Area av en kvadrat


En kvadrat med sidlängden s har arean s2. Formeln skrivs alltså A=s2. Kvadraten kan tolkas som att den är uppbyggd av ett stort antal raka streck av längden s. "Antalet" streck ges av höjden som också är s. Multiplicerar vi får vi hur stor yta strecken täcker tillsammans.

Rules Area av kvadrat1.svg
close
Community