Regel

Ta bort parenteser

Enligt prioriteringsreglerna beräknas parenteser först. Ibland kan man inte beräkna uttrycket innanför parentesen, t.ex. om det innehåller en variabel. För att få bort parentesen finns det regler beroende på om det står ett plus eller minus framför den.

Regel

Plustecken framför parentes

Parentesen kan tas bort utan vidare. Termerna innanför parentesen påverkas inte.

Regel

a+(bc)=a+bca+(b-c)=a+b-c
Regel

Minustecken framför parentes

Termerna i parentesen byter tecken om det står ett minustecken framför den när parentesen tas bort.

Regel

a(bc)=ab+ca-(b-c)=a-b+c

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}