{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Regel

Ta bort parenteser

Enligt prioriteringsreglerna beräknas parenteser först. Ibland kan man inte beräkna uttrycket innanför parentesen, t.ex. om det innehåller en variabel. För att få bort parentesen finns det regler beroende på om det står ett plus eller minus framför den.
Regel

Plustecken framför parentes

Parentesen kan tas bort utan vidare. Termerna innanför parentesen påverkas inte.

Regel

Uttrycket kan tolkas som 3 adderat med hela parentesen. Varje term innanför parentesen ska alltså adderas till 3 så man kan skriva om det som
Detta kan förenklas med teckenreglerna för addition.

Alltså kan förenklas till På motsvarande sätt kan t.ex. direkt förenklas till genom att man plockar bort parentesen.


Regel

Minustecken framför parentes

Termerna i parentesen byter tecken om det står ett minustecken framför den när parentesen tas bort.

Regel

Ett minustecken framför parentesen innebär att termerna byter tecken när parentesen tas bort. Uttrycket exempelvis, kan tolkas som 3 subtraherat med hela parentesen. Varje term innanför parentesen ska alltså subtraheras från så man kan skriva om det som
Detta kan förenklas med teckenreglerna för subtraktion.

Alltså kan förenklas till På motsvarande sätt kan t.ex. förenklas till genom att alla termer i parentesen byter tecken.

Laddar innehåll