Begrepp

Derivera funktioner

Begreppet derivata kan syfta på lutningen i en viss punkt, men det kan också vara en funktion som beskriver hur derivatan beror på olika xx-värden. När man deriverar en funktion f(x)f(x) får man derivatan f(x) f'(x) som också är en funktion. Genom att sätta in ett xx-värde i f(x)f'(x) kan man beräkna derivatans värde för detta x.x. Exempelvis innebär f(2)f'(2) att man beräknar derivatans värde för f(x)f(x) när x=2.x=2. Förutom skrivsättet f(x)f'(x) kan derivatan till en funktion ff även skrivas som D(f(x))D(f(x)) som utläses "derivatan av f(x)f(x)": f(x)D(f(x)). f'(x) \quad \Leftrightarrow \quad D(f(x)). Detta är användbart om man vill se vilken funktion som deriveras. T.ex. kan derivatan av f(x)=4x2f(x)=4x^2 skrivas D(4x2).D\left(4x^2\right). För att derivera en funktion kan man använda derivatans definition eller deriveringsregler. Deriveringsreglerna talar om hur olika typer av funktioner deriveras utan att man behöver använda definitionen för derivata.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}