Dividera heltal med bråk

Vi ska dividera 66 med 23\frac{2}{3}. När man dividerar ett tal med ett bråk är det inte svårare än att dividera två bråk. För att dela 66 med 23\frac{2}{3} kan vi helt enkelt skriva om 66 som 61\frac{6}{1} och dividera bråken.

6undefined23\left.{6}\middle/{\dfrac{2}{3}}\right.
61undefined23\left.{\dfrac{6}{1}}\middle/{\dfrac{2}{3}}\right.
6312\dfrac{6\cdot3}{1\cdot2}
182\dfrac{18}{2}
99

Kvoten blir 182\frac{18}{2} vilket förenklades till 99. När ett tal divideras med ett bråk kan man alltså invertera nämnaren och multiplicera med täljaren, dvs. aundefinedbc=acb. \left.{a}\middle/{\frac{b}{c}}\right.=\frac{a\cdot c}{b}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}