Begrepp

Invertera bråk

När man inverterar ett bråk innebär det att man byter platstäljare och nämnare. Man kan även invertera heltal. Eftersom alla heltal, aa, kan skrivas som a1\frac{a}{1}, får man 1a\frac{1}{a} när man inverterar.

Bråk Inverterat bråk
25 \dfrac{2}{5} 52\dfrac{5}{2}
57 \dfrac{5}{7} 75\dfrac{7}{5}
71 \dfrac{7}{1} 17\dfrac{1}{7}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}