Bestäm sinusvärde via sidlängder

Vad är sinusvärdet av vinkeln vv i triangeln nedan?

Skills Berakna sinusvarde1.svg

Sinusvärdet av en vinkel i en rätvinklig triangel beräknas genom att ta längden på den motstående sidan delat på triangelns hypotenusa. Vinkeln i triangeln har den motstående sidan 44 och hypotenusan är 4.7174.717.

sin(v)=44.717\sin(v) = \dfrac{4}{4.717}
sin(v)=0.84799\sin(v) = 0.84799\ldots
sin(v)0.848\sin(v) \approx 0.848

Vinkelns sinusvärde är ungefär 0.8480.848.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}