Bestäm ett klots volym

Klotet nedan har radien 33 cm. Vad är volymen?

Skills klotvolym1.svg

Klotets volym beräknas med V=4πr33V=\frac{4\pi r^3}{3}, där rr är radien.

V=4πr33V=\dfrac{4\pi r^3}{3}
V=4π333V=\dfrac{4\pi\cdot {\color{#0000FF}{3}}^3}{3}
Förenkla potens
V=4π273V=\dfrac{4\pi \cdot27}{3}
V=4π9V=4\pi\cdot 9
V=113.09733V=113.09733\ldots
V113V\approx113

Volymen på klotet är alltså ungefär 113113 cm3^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}