Bestäm ett klots begränsningsarea

Ett klot har radien 44 cm. Vad är begränsningsarean?

Skills Bestamma begransningsarea klot1.svg

Ett klots begränsningsarea beräknas enligt A=4πr2A=4\pi r^2.

A=4πr2A=4\pi r^2
A=4π42A=4\pi\cdot {\color{#0000FF}{4}}^2
Förenkla potens
A=4π16A=4\pi\cdot 16
A=64πA=64\pi
A=201.06192A=201.06192\ldots
A201A\approx 201

Klotets begränsningsarea är alltså ungefär 201201 cm2^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}