Bestäm en kons volym

Vad är konens volym?

Skills Konvolym1.svg

Volymen på en kon beräknas genom att multiplicera basytans area med höjden och dividera med 33. I konen ovan är basytans radie 22 cm så cirkelskivans area blir B=22π=4πB=2^2\pi =4\pi cm2^2. Eftersom höjden är 44 cm kan vi räkna ut konens volym.

V=Bh3V=\dfrac{B\cdot h}{3}
V=4π43V=\dfrac{{\color{#0000FF}{4\pi}}\cdot {\color{#009600}{4}}}{3}
V=16π3V=\dfrac{16\pi}{3}
V=16.75516V=16.75516\ldots
V17V\approx17

Konens volym är cirka 1717 cm3^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}