Bestäm cosinusvärde via sidlängder

Vad är cosinusvärdet av vinkeln vv i triangeln nedan?

Skills Berakna sinusvarde1.svg

Cosinusvärdet av en vinkel i en rätvinklig triangel beräknas genom att ta längden på den närliggande sidan delat på triangelns hypotenusa. Vinkeln i triangeln har den närliggande sidan 2.52.5 och hypotenusan är 4.7174.717.

cos(v)=2.54.717\cos(v) = \dfrac{2.5}{4.717}
cos(v)=0.52999\cos(v) = 0.52999\ldots
cos(v)0.530\cos(v) \approx 0.530

Vinkelns cosinusvärde är ungefär 0.530.53.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}