Digitala verktyg

Upprepade beräkningar på räknare

Om man vill multiplicera, dividera, subtrahera eller addera med samma tal flera gånger kan man använda räknaren till det. Om man t.ex. utgår från talet 33 och vill dubblera detta några gånger skriver man först 323 \cdot 2 och trycker ENTER. Därefter trycker man ANS, som återanvänder det tidigare svaret, och multiplicerar det med 2.2.

räknarfönster med uträkning

Trycker man sedan på ENTER flera gånger kommer räknaren hela tiden multiplicera föregående svar med 2.2.

räknarförnster med uträkning

Detta kan exempelvis vara användbart vid upprepade procentuella förändringar eller om man ska bestämma element i talföljder.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}