{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Area parallellogram

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Bevis

Area parallellogram

Arean av en parallellogram ges av , där är basen och är höjden.

Proof area parallellogram1 1.svg

Dela upp figuren i tre delar: två trianglar och en rektangel. Eftersom motstående sidor i en parallellogram är lika långa blir trianglarna lika stora. Om deras bas är blir rektangelns bas lika med .

Proof area parallellogram2 1.svg

Den totala arean fås genom att summera delarnas areor. Trianglarnas area är vardera och rektangelns area är .

Parallellogrammens area beräknas alltså genom att multiplicera basen med höjden.

Q.E.D.
close
Community (beta)