Begrepp

Parallellogram

En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella och lika långa. Höjden hh är alltid vinkelrät mot basen b.b.

Parallellogram

Om alla vinklar i en parallellogram är räta får man en rektangel.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}