Begrepp

Talsystem

Ett talsystem används för att beteckna olika tal och är uppbyggt med siffror eller symboler. Oftast påverkar siffrornas placering i förhållande till siffrans värde och då kallas det för ett positionssystem. Det vanligaste talsystemet är det decimala, som är ett positionssystem med basen 1010 och de tio siffrorna 090-9 som har olika platsvärden. Andra talsystem är bl.a. det binära talsystemet och det hexadecimala talsystemet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}