Begrepp

Binära talsystemet

I vanliga fall räknar man med det decimala talsystemet, vilket innebär att man använder de tio siffrorna 090-9. Det binära talsystemet använder bara nollor och ettor, och bygger på två-potenser. Nästan all digital information kommuniceras i datorer genom detta talsystem. I tabellen visas hur talen 1tio1_\text{tio} till 12tio12_\text{tio} skrivs binärt.

Bas tio 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Bas två 11 1010 1111 100100 101101 110110 111111 10001000 10011001 1010

Om ett tal, t.ex. 100, står i bas två kan man markera det som 100tva˚.100_{\text{två}}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}