{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Talbas

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Talbas

En talbas anger hur man ska tolka platsvärdet på en siffra i ett tal. Talet i bas där är ett heltal, skrivs och är uppbyggt av -potenser där exponenten ökar med ett för varje plats i talet:
De blå siffrorna i talet anger hur många det finns av varje -potens. I bas tio exempelvis, som används i vårt vanliga decimala talsystem, används tiopotenser och siffrorna :
close
Community (beta)