Begrepp

Talbas

En talbas anger hur man ska tolka platsvärdet på en siffra i ett tal. Talet 23512351 i bas b,b, där bb är ett heltal, skrivs 2351b2351_b och är uppbyggt av bb-potenser där exponenten ökar med ett för varje plats i talet: 2351b=2b3+3b2+5b1+1b0. {\color{#0000FF}{2351}}_b = {\color{#0000FF}{2}} \cdot b^3 + {\color{#0000FF}{3}} \cdot b^2 + {\color{#0000FF}{5}} \cdot b^1+ {\color{#0000FF}{1}} \cdot b^0. De blå siffrorna i talet anger hur många det finns av varje bb-potens. I bas tio exempelvis, som används i vårt vanliga decimala talsystem, används tiopotenser och siffrorna 090-9: 2351tio=2103+3102+5101+1100. {\color{#0000FF}{2351}}_\text{tio} = {\color{#0000FF}{2}} \cdot 10^3 + {\color{#0000FF}{3}} \cdot 10^2 + {\color{#0000FF}{5}} \cdot 10^1+ {\color{#0000FF}{1}} \cdot 10^0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}