Begrepp

Hexadecimala talsystemet

När man räknar som vanligt använder man bas tio, som har de tio siffrorna 0–9. Det hexadecimala talsystemet använder bas sexton, vilket innebär att det krävs sexton siffror. Då behövs alltså sex nya, och dessa brukar betecknas A–F. Platsvärdena i ett tal i bas sexton anger sextonpotenser. Tabellen visar en jämförelse av hur man räknar upp från 1 i de två systemen.

Bas tio 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Bas sexton 11 22 33 44 55 66 77 88 99 A B C D E F

Talet 16 skrivs i bas sexton som 10sexton.10_\text{sexton}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}