Begrepp

Sammansatt tal

Sammansatta tal är produkter vars faktorer är mindre heltal. T.ex. är 6 ett sammansatt tal eftersom det kan skrivas 232\cdot 3. Tal som inte är sammansatta kallas primtal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}