Begrepp

Primtal

Ett primtal är ett heltal som är större än 11 och som bara är delbart med 11 och sig självt.

22 kan delas med 11 och 22 primtal
33 kan delas med 11 och 33 primtal
44 kan delas med 1,21,{\color{#0000FF}{2}} och 44 ej primtal
55 kan delas med 11 och 55 primtal
66 kan delas med 1,2,31, {\color{#0000FF}{2}}, {\color{#0000FF}{3}} och 66 ej primtal

Primtal är därför i någon mening odelbara. Samtidigt kan de kombineras för att bilda alla andra tal (sammansatta tal), så man kan tänka på primtal lite som talsystemets atomer. Man kan också tänka så här: Alla tal som inte är primtal kan formas till en kvadrat eller rektangel (utan att lägga dem på en enda lång rad).

Primtal.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}