Begrepp

Rationell exponent

En potens med en rationell exponent är en potens på formen ab/na^{b/n}, som t.ex. 81/38^{1/3} eller 2005/3.200^{5/3}. En sådan potens kan också skrivas om som ett rotuttryck.

a1/n=anochab/n=abna^{1/n}=\sqrt[n]{a} \quad \text{och} \quad a^{b/n}=\sqrt[n]{a^b}

Man kan motivera dessa regler genom att använda bland annat potenslagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}