{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Konvex

En kurva är konvex om dess lutning ökar när man går mot större -värden. Konvexa kurvor buktar därför alltid nedåt. För att identifiera en konvex kurva kan man dra en sekant mellan två godtyckliga punkter på kurvan. Är kurvan konvex kommer den del av sekanten som ligger mellan skärningspunkterna alltid befinna sig över eller på kurvan.

Ett annat sätt att avgöra om en kurva är konvex är att undersöka andraderivatan, som alltid är positiv i områden där funktionen är konvex. Motsatsen till en konvex kurva är en konkav kurva, som istället buktar uppåt, och för grafer som övergår från att vara konvexa till att vara konkava eller vice versa kallas punkten där detta sker för inflexionspunkt.

Laddar innehåll