Begrepp

Blandad form

Ett bråk är skrivet på blandad form om det är uppdelat i en heltalsdel och en bråkdel där täljaren är mindre än nämnaren. Ett exempel är 2342\frac 3 4, vilket utläses "två hela och tre fjärdedelar". Detta skulle alltså lika gärna kunna skrivas som 2+342+\frac 3 4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}