Begrepp

Diskriminant

I pqpq-formeln kallas det som står under rottecknet för diskriminant.

Diskriminant Wordlist 1586.svg

Diskriminantens tecken kan användas för att bestämma antalet lösningar till en andragradsekvation.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}