Begrepp

Ar

Ett ar är ett mått på area och är storleken på det område som spänns upp av en kvadrat med sidan 1010 meter.

Arean blir alltså 1010=100m2.10\cdot10=100 \,\text{m}^2. Ar brukar förkortas a och är vanligt inom lantmäteri. 100 ar är 1 hektar.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}