Begrepp

Hektar

En hektar är ett mått på area och är storleken på det område som spänns upp av en kvadrat med sidan 100100 meter.

Arean blir alltså 100100=10000m2.100\cdot100=10\,000 \,\text{m}^2. Hektar brukar förkortas ha och är vanligt när man anger storleken på skog och mark.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}