Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Grafisk lösning

Vissa ekvationer kan vara väldigt svåra att lösa algebraiskt som exempelvis1.5x=3. 1.5^x=3. Då kan man istället prova en grafisk lösning. Detta innebär att man ritar ekvationens vänster- och högerled som två separata funktioner och läser av xx-värdet eller xx-värdena där de skär varandra.

Skriv ekvationens vänster- respektive högerled som två separata funktioner: y=1.5xochy=3. y=1.5^x \quad \text{och} \quad y=3.

Rita funktionernas grafer för hand eller på grafräknare.

Lösningen till ekvationen 1.5x=31.5^x=3 får man genom att läsa av xx-värdet för den punkt där graferna skär varandra.

Graferna skär i x2.7,x \approx 2.7, vilket alltså är lösningen till ekvationen 1.5x=3.1.5^x=3. På många grafräknare finns det inbyggda verktyg för att hitta skärningspunkten.