Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Definitionsmängd

Definitionsmängden, Df,D_f, är alla de tal som är "tillåtna" att sättas in i en funktion f.f. Det finns framförallt två skäl till att tal blir "förbjudna" och utesluts ur definitionsmängden:

  • Talet ger en otillåten beräkning, t.ex. -1\sqrt{\text{-}1} eller 20.\frac{2}{0}.
  • Funktionen beskriver en viss situation. T.ex. kan en funktion som beskriver priset för att köpa xx äpplen inte användas för att beräkna vad -5\text{-}5 äpplen kostar.

Definitionsmängden är ofta ett intervall, t.ex. x0x \geq 0 som gäller för f(x)=xf(x)=\sqrt{x} eftersom man inte kan dra kvadratroten ur ett negativt tal.