Budgetering

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.
Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön 6500065\,000 6500065\, 000 6500065\, 000
Telefoni 20002000 20002000 20002000
Övrigt 18001800 18001800 18001800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
Uppgift

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Visa lösning Visa lösning
Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Budgetering handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Kan företaget göra en nyanställning till våren? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? För att få en överblick över de pengar man får in och de man gör av med kan man använda en budget.
Begrepp

Budget

Att göra en budget innebär att man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader. Denna prognos baseras ofta på tidigare intäkter och kostnader samt antaganden om hur dessa kommer förändras i framtiden. Tabellen visar ett företags budget för första kvartalet ett visst år. Intäkter och kostnader har sorterats in under olika rubriker och resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön 6500065\,000 6500065\, 000 6500065\, 000
Telefoni 20002000 20002000 20002000
Övrigt 18001800 18001800 18001800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
Uppgift

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Visa lösning Visa lösning
Digitala verktyg

Budget med kalkylprogram

När man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom dessa har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Digitala verktyg

Ställa upp budget

Hur man väljer att ordna informationen i en budget varierar, men det är bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Digitala verktyg

Beräkna resultatet

För att beräkna resultatet börjar man med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. C10. Sedan subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "=C4-sum(C6:C8)" och trycka enter.

Digitala verktyg

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande resultat på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger så kommer motsvarande beräkningar ske i kolumner D och E automatiskt.

{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}