{{ article.chapterName }}

{{ article.displayTitle }}

Teori

Att budgetera handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? Kan företaget göra en nyanställning till våren? En budget är ett verktyg som ger en överblick över olika pengaflöden, alltså pengar som man får in i form av intäkter och pengar som går ut i form av kostnader.

Budget

När man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader under en viss tidsperiod, kallas det för att göra en budget. Det är alltså en prognos som baseras på tidigare intäkter och kostnader, och antaganden om hur de kommer att se ut i framtiden. Exemplet nedan visar en företagsbudget för det första kvartalet ett visst år, där inkomster skrivs som positiva värden och kostnader som negativa. Resultatet längst ner får man genom att subtrahera kostnaderna från intäkterna.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön 6500065\,000 6500065\, 000 6500065\, 000
Telefoni 20002000 20002000 20002000
Övrigt 18001800 18001800 18001800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
Idag använder man ofta kalkylprogram för att ställa upp en budget. Sådana program har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Exempel

Ställ upp en budget

Budget med kalkylprogram

Då man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom en budget handlar om att sammanställa och analysera information om framtida planerade ekonomiska händelser. En stor fördel med ett kalkylprogram är att det finns inbyggda funktioner som underlättar arbetet.

Ställa upp budget

Det finns många olika sätt en budget kan se ut på, dvs. hur man väljer att ordna informationen i budgeten. Men det kan vara bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Beräkna resultatet

Börja med att markera den cell där resultatet ska hamna, t.ex. i cell C10. För att räkna ut resultatet subtraherar man de sammanlagda kostnaderna från intäkterna genom att använda något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. När man valt den cell som resultatet ska hamna i markerar man cellen där intäkterna finns, C4. Därefter skriver man ett minustecken samt "=sum(" och markerar de celler med kostnader som ska summeras, C6-C8. Sist trycker man på enter.

Istället för att markera cellerna kan man även välja att skriva "C4-=sum(C6:C8)" och trycka enter.

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande summa på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om man markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger, kommer motsvarande resultatberäkningar ske i kolumner D och E automatiskt.

Uppgifter