{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Statistik

Budgetering

Teori

Att budgetera handlar om att planera sin ekonomi. Behöver jag spara pengar för att ha råd med julklappar? Räcker skattepengarna till en skolsatsning? Kan företaget göra en nyanställning till våren? En budget är ett verktyg som ger en överblick över olika pengaflöden, alltså pengar som man får in i form av intäkter och pengar som går ut i form av kostnader.

Budget

När man gör en uppskattning av kommande intäkter och kostnader under en viss tidsperiod, kallas det för att göra en budget. Det är alltså en prognos som baseras tidigare intäkter och kostnader, och antaganden om hur de kommer att se ut i framtiden. Exemplet nedan visar en företagsbudget för det första kvartalet ett visst år, där inkomster skrivs som positiva värden och kostnader som negativa. Resultatet längst ner är summan av månadens intäkter och kostnader.

Månad Januari Februari Mars
Intäkter (kr)
Försäljning 125000125\,000 130000130\,000 145000145\,000
Kostnader (kr)
Lön -65000\text{-}65\,000 -65000\text{-}65\, 000 -65000\text{-}65\, 000
Telefoni -2000\text{-}2000 -2000\text{-}2000 -2000\text{-}2000
Övrigt -1800\text{-}1800 -1800\text{-}1800 -1800\text{-}1800
Resultat (kr)
Resultat 5620056\, 200 6120061\, 200 7620076 \, 200
Idag använder man ofta kalkylprogram för att ställa upp en budget. Sådana program har inbyggda räknefunktioner som underlättar arbetet.

Exempel

Ställ upp en budget

Vide ska starta upp en djuraffär med två typer av varor: kattsaker och hundsaker. Ställ upp ett exempel på en budget för djuraffärens intäkter och kostnader under den första månaden.

Vi börjar med att enbart titta på kostnaderna. För att komma igång måste Vide hyra en lokal och han behöver köpa in varor. Utöver detta måste han transportera varorna till butiken samt ta ut lön. Vi listar kostnaderna för första månaden i en tabell. Eftersom vi inte vet några detaljer om exempelvis storleken på butiken får vi göra uppskattningar.

Hyra 2000020\, 000 kr
Kattsaker 5000050\, 000 kr
Hundsaker 5000050\, 000 kr
Lön 2600026\, 000 kr
Transport 50005000 kr
Summa 151000151 \, 000 kr

Kostnaderna är på 151000 151\,000 kronor, så för att komma igång måste Vide låna 151000 151\,000 kr från banken till en årsränta på t.ex. 10% 10 \, \% . Varje år ska han alltså betala 1510000.1=15100 151\,000 \cdot 0.1=15\,100 kr, vilket ger en månadsränta på 15100121259 kr. \dfrac{15\,100}{12} \approx 1259 \text{ kr.} Vi utgår ifrån att lånet är amorteringsfritt under första året. Om vi räknar med att samtliga varor blir sålda och att Vide säljer sakerna 40%40\,\% över inköpspriset blir intäkterna under första månaden 500001.4+500001.4=140000 kr. 50\,000 \cdot 1.4+50\,000 \cdot 1.4=140\,000\text{ kr.} Vi kan nu ställa upp en budget för första månaden. Vi räknar inte med någon vinst och då betalas heller ingen skatt.

Månad 1
Intäkter (kr)
Försäljning 140000140\, 000
Kostnader (kr)
Hyra -20000\text{-} 20\, 000
Kattsaker -50000\text{-} 50\, 000
Hundsaker -50000\text{-} 50\, 000
Lön -26000\text{-} 26\,000
Transport -5000\text{-} 5000
Ränta -1259\text{-} 1259
Resultat (kr)
Resultat före skatt -12259\text{-} 12 \, 259
Skatt 00
Resultat -12259\text{-} 12\,259

Enligt prognosen kommer alltså resultatet första månaden att bli en förlust på ca 1200012\,000 kr, vilket inte är ovanligt för en nystartad butik. För att gå med vinst i framtiden får Vide antingen minska kostnaderna genom att t.ex. förhandla fram bättre inköpspriser eller lokalhyra, eller måste han öka intäkterna. Det kan han göra genom att sälja mer eller höja marginalen genom att prissätta varorna till mer än 40%40\,\% över inköpspriset.

Visa mer

Budget med kalkylprogram

Då man ska göra en budget är det ofta lämpligt att använda ett kalkylprogram, eftersom en budget handlar om att sammanställa och analysera information om framtida planerade ekonomiska händelser. En stor fördel med ett kalkylprogram är att det finns inbyggda funktioner som underlättar arbetet.

Ställa upp budget

Det finns många olika sätt en budget kan se ut på, dvs. hur man väljer att ordna informationen i budgeten. Men det kan vara bra att använda rubriker och tydliga beskrivningar av vad de olika värdena står för. Det är också bra att värden som hör ihop står på samma rad/kolumn.

Beräkna resultatet

Börja med att markera den cell där du vill att resultatet ska hamna, t.ex. i cell C10. För att summera värdena i kolumnen använder du något av de inbyggda summakommandona =sum(=summa(\begin{aligned} &\text{=sum(} \\ &\text{=summa(} \end{aligned} beroende på vilket språk programmet är på. Därefter markerar du cellerna som ska summera och trycker på enter.

Istället för att markera cellerna kan du även välja att skriva "=sum(c4:c8)" och trycka enter.

Flera identiska beräkningar

För att beräkna motsvarande summa på flera ställen behöver man inte göra om hela proceduren igen. Om du markerar C10, tar tag i lilla rutan i cellens hörn och drar åt höger, kommer motsvarande celler i kolumner D och E att summeras automatiskt (dvs. d4-d8 respektive e4-e8).

Uppgifter