Matematik Origo 2c, 2021 - Lösningar

Ladda ner gratis
Lösningarna finns i appen
Android iOS
Kurs: Kurs 2
Serie: Origo
Utgivare: Sanoma Utbildning
ISBN: 9789152361856
Författare: Attila Szabo, Niclas Larson, Daniel Dufåker, Roger Fermsjö

Nedan följer en lista av avsnitt i Matematik Origo 2c, 2021. Klicka på ett avsnitt för att se vilka lösningar Mathleaks utvecklat till boken.

Innehållsförteckning
För att få tillgång till lösningarna så ladda hem vår app gratis på Google Play eller iTunes iTunes AppStore.
Beskrivning

Nya Matematik Origo 2 är en uppdatering av Origo serien skriven för att följa den uppdaterade ämnesplanen 2021. Boken Origo 2c inkluderar följande kapitel: räta linjens ekvation, ekvationssystem, algebraiska uttryck, enkla andragradsekvationer, fullständiga andragradsekvationer, andragradsfunktioner, andragradsfunktioner och grafritande hjälpmedel, matematisk bevisföring, klassiska satser om trianglar, klassiska satser om cirkeln, exponentialekvationer, logaritmlagar, sammanställa och bearbeta data, statistiska samband Matematik Origo c-spårets böcker är skrivna för Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Varje delkapitel innehåller uppgifter på tre olika svårighetsnivåer. För varje svårighetsnivå får elever göra mängdträning som tränar såväl resonemang som problemlösningsförmågan. I Origo 2c finns flertalet uppgifter, både för de som behöver mer stöttning och för elever som vill bli utmanade. Varje delkapitel inleds med genomgång av teori och ett antal väl valda exempel. Bokens upplägg skapar förståelse vilket ger elever den nödvändiga motivation som behövs för att lyckas med sina matematikstudier. Mathleaks har skrivit tillhörande lösningar till uppgifterna i Origo 2c. Varje elev har tillgång till såväl facit, ledtråd och lösning till uppgifterna i Origo 2c vilket förenklar elevens egna studier. Varje lösning är pedagogiskt skriven med grafer, förklarande texter och stegvisa beräkningar. Genom att använda Mathleaks får varje familj en prisvärd digital läxhjälpare i matematik som kan hjälpa till när föräldern själv inte kan eller har tid.