{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Förklaring

Varför kan inte negativa tal logaritmeras?

Tiologaritmen och den generella logaritmen är bara definierade då talet a är positivt. För att motivera detta kan man gå tillbaka till definitionen av logaritmer. Logaritmen av ett tal är den exponent som logaritmens bas måste upphöjas till för att få talet. Om man exempelvis vill bestämma är det ekvivalent med att ställa sig frågan "vilken exponent upphöjer man 10 till för att få -3?"
Man kan välja att undersöka den högra ekvationen genom att rita upp vänster- och högerledet i ett koordinatsystem.

Det ser ut som att funktionerna inte skär varandra, vilket i så fall skulle betyda att ekvationen saknar lösning. Genom att undersöka positiva och negativa x var för sig kan man motivera att ekvationen inte har några rötter.

Förklaring

Positiva x

10 upphöjt till x är 10 multiplicerat med sig själv x gånger, t.ex. är 103=101010. Eftersom 10 är ett positivt tal spelar det ingen roll hur många gånger man multiplicerar det — produkten kommer alltid bli positiv. Eventuella lösningar till kan därför inte vara positiva.

Förklaring

Negativa x

Kan bli negativt om x är negativt? En potens med negativ exponent kan man skriva om till ett bråk.
x -1 -2 -3 -4 -5
Bråk
= 0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001

Ju "mer negativt" x blir desto mindre blir men det blir aldrig negativt eller ens 0.

Förklaring

Slutsats

Det finns alltså inga reella x som löser ekvationen och därför är odefinierat.

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}

close
Community