Teori

\VekNormRev

Om man beräknar längden av en vektor, t.ex. v=(1,2),\vec{v}=(1,2), kan man skriva det som absolutbeloppet av vektorns koordinater: 12+22=(1,2). \sqrt{1^2+2^2}=\left|(1,2)\right|.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}