{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Tangens av en standardvinkel

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Tangens av en standardvinkel


Tangensvärdet för en standardvinkel kan läsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Tabellen visar bland annat att

(grader)
(radianer)
Odef.
close
Community (beta)