{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

TanRad

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Tangens av en standardvinkel


Tangensvärdet för en standardvinkel kan läsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Tabellen visar bland annat att

v (grader)
v (radianer) 0 π
0 1 0
1 0 -1
0 1 Odef. -1 0
close
Community