Teori

Subtrahera ekvationer

Ekvationssystem kan lösas med additionsmetoden, vilket betyder att man "lägger ihop" en ekvation med en annan. Vänsterleden subtraheras för sig och högerleden för sig.
{3x+2y=5(I)x+2y=3(II)\begin{cases}3x+2y=5 & \,\text{(I)}\\x+2y=3 & \text{(II)}\end{cases}
{3x+2y(x+2y)=53x+2y=3\begin{cases}3x+2y-(\textcolor{blue}{x+2y})=5-\textcolor{blue}{3}\\x+2y=3\end{cases}
{3x+2yx2y=53x+2y=3\begin{cases}3x+2y-x-2y=5-3\\x+2y=3\end{cases}
{2x=2x+2y=3\begin{cases}2x=2\\x+2y=3\end{cases}
Syftet med att lägga ihop ekvationerna är att eliminera en variabel, vilket nu hänt i den översta ekvationen. Då kan xx-värdet lösas ut och sedan sättas in i den andra ekvationen för att beräkna yy.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}