Teori

$\sqrt{a}

a^{0.5}$= Kvadratroten ur ett tal eller uttryck kan skrivas om som en potens med exponenten 0.5, t.ex. 6=60.5. \sqrt{6}=6^{0.5}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}