Teori

Kvadratroten ur ett bråk

Kvadratroten ur ett bråk blir ibland lättare att beräkna om man tar roten ur täljare och nämnare för sig, exempelvis 94=94=32. \sqrt{\dfrac{9}{4}}=\dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}=\dfrac{3}{2}. Man kan motivera detta med potenslagarna.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}