Teori

$\sqrt{a^2}

a="[[KvadratrotWordlistKvadratroten]]ur"a¨rmotsatsentill"uppho¨jttill= "[[Kvadratrot *Wordlist*|Kvadratroten]] ur" är motsatsen till "upphöjt till 2".Ommanho¨jeruppetttalmed". Om man höjer upp ett tal med 2\text{-} 9\text{-} 9,utanresultatetbliralltidpositivt.Regelnga¨lleralltsa˚barafo¨r, utan resultatet blir alltid positivt. Regeln gäller alltså bara för a\geq0$.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}