Teori

sin(180v)=sin(v)\sin(180^\circ-v)=\sin(v)


Om en vinkel som är markerad på enhetscirkeln speglas i yy-axeln påverkas inte sinusvärdet för vinkeln. Det här sambandet kan skrivas som sin(180v)=sin(v). \sin(180^\circ - v) = \sin(v).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}