Teori

Förenkla rot

Ett rottuttryck kan förenklas om det ger ett heltalsvärde, exempelvis 4=2och273=3. \sqrt{4}=2 \quad \text{och} \quad \sqrt[3]{27}=3.

  • Kvadratroten ur är motsatsen till "upphöjt till två". Ett sådant rotuttryck kan förenklas om talet under rottecknet är en jämn kvadrat, exempelvis 4, 9 16 och 25.
  • Tredjeroten ur är motsatsen till "upphöjt till tre". Ett sådant rotuttryck kan förenklas om talet under rottecknet är en perfekt kub, exempelvis 8, 27, 64 och 125.
  • Motsvarande gäller för högre exponenter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}