Begrepp

Kubikrot

Kubikroten ur ett tal a,a, vilket skrivs a3,\sqrt[3]{a}, är motsatsen till att multiplicera något tre gånger. Exempelvis är 83=2\sqrt[3]{8}=2 eftersom 222=8.2 \cdot 2 \cdot 2 =8. Man kan också se kubikroten som motsatsen till "upphöjt till 33", dvs. dessa räkneoperationer tar ut varandra.

a3a3a3=aeller(a3)3=a\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[3]{a}=a \quad \text{eller} \quad \left(\sqrt[3]{a}\right)^3=a

Till skillnad från kvadratroten kan man dra kubikroten ur negativa tal då produkten av tre negativa tal blir negativ, t.ex. (-2)(-2)(-2)=-8,(\text{-} 2)(\text{-} 2)(\text{-} 2)=\text{-} 8, dvs. -83=-2.\sqrt[3]{\text{-}8} = \text{-}2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}