Teori

Förenkla bråk & potens

Ett bråk är ett uttryck av typen 35\frac 3 5 och en potens är t.ex. 535^3. Enligt prioriteringsreglerna ska potenser beräknas före bråk.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}