Teori

Ett tal delat med sig självt

Division kan tolkas som "hur många gånger nämnaren får plats i täljaren." Om ett tal delas med sig själv blir resultatet därför 1,1, t.ex. är 177177=1. \dfrac{177}{177}=1. Detta gäller även för algebraiska uttryck exempelvis 2x+52x+5\frac{2x+5}{2x+5} som också är 1.1. Det gäller dock inte för 00\frac{0}{0} eftersom det inte är tillåtet att dela med 00.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}