Teori

$(a\cdot b)^c

a^c\cdot b^c$ = När basen i en potens är en produkt kan uttrycket skrivas om genom att sätta exponenten på båda faktorerna i basen, t.ex. (68)2=6282. (6\cdot 8)^2=6^2\cdot 8^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}