Teori

Tal som kvadratrot multiplicerat med sig självt

Talet aa kan skrivas om som produkten av a\sqrt a och a\sqrt a, eftersom kvadratroten ur aa är det tal som multiplicerat med sig själv blir aa: 9=33=99. 9=3 \cdot 3=\sqrt{9}\cdot \sqrt{9}. Detta gäller inte för negativa aa, eftersom rotuttrycken då blir odefinierade.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}