Teori

Tal som kvadrat av kvadratrot

Talet aa kan skrivas om som a\sqrt a upphöjt till 2, eftersom kvadratroten ur aa är det tal som multiplicerat med sig själv (alltså upphöjt till 2) blir aa: 9=33=99=(9)2. 9=3\cdot3=\sqrt{9}\cdot\sqrt{9}=\left(\sqrt 9\right)^2. Detta gäller inte för negativa aa, eftersom rotuttrycken då blir odefinierade.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}